Postavenie žien na pracovnom trhu nie je stále ideálne

Uspieť v biznise nie je jednoduché ani pre mužov, preto to ženy nemajú o nič ľahšie. V manažérskych pozíciách ich vidíme len zriedka, majú zhoršený prístup k získaniu vhodného pracovného miesta, ktoré by ich kariéru mohlo lepšie a rýchlejšie naštartovať. Jednoducho by sme ich v pracovnom procese a na vysokopostavených pozíciách hľadali len veľmi ťažko.

Postavenie žien na pracovnom trhu nie je stále ideálne
Postavenie žien na pracovnom trhu nie je stále ideálne (Foto: fashionshop.sk)

Nespoliehajte sa na zaužívané vzorce

Problém môže byť aj v tom, že veľa ľudí a niekedy aj samotné ženy preferujú jednu a hlavnú životnú úlohu, ktorou sú materské povinnosti a krása. Samozrejme, že na tom nie je nič zlé, no mali by sme si uvedomiť, že celý život nemôže byť žena postavená len do jednej polohy, nakoniec to nedovoľujú ani fyziologické zmeny, ktoré v priebehu života u vás nastávajú. Po určitom čase svoje deti každá matka raz vychová a tie si nájdu svoju cestu. Na vás potom bude hľadať vhodné oblečenie, ktoré zakryje menšie nedostatky na vašej postave.

Aby bol teda prechod z materskej dovolenky na pracovný trh čo najplynulejší, mala by sa sama žena snažiť zostať aspoň v minimálnej miere v kontakte s prácou, kolegami alebo si nájsť niečo podobné. To, že máte dieťa je síce veľký dar, no neznamená to, že musíte všade používať zdrobneniny a čítať rozprávkové knihy.

Zvýšte si svoje sebavedomie

Úspech pri vašom uplatnení sa na pracovnom trhu závisí vo veľkej miere aj od vašej sebadôvery a sebavedomia, čo samozrejme neplatí len pre ženy. Ak to nie je vo vašej povahe, môžete si pomôcť dámskym sakom, ktoré vyzdvihne dôležité partie. Nesmiete zabudnúť na to, že ste stále ostali ženou, ktorá potrebuje žiť aj ďalej.

Pomôcť si môžete aj tým, že si nájdete čas na svoje záľuby a koníčky. Musíte si povedať, v čom ste dobrá a ktoré veci vás posúvajú vpred. Keď sa budete cítiť spokojne, odrazí sa to aj na vašom správaní a celkovom vystupovaní, ktoré vám samozrejme pomôže aj pri úspechu.

Text: PR